Rejestratory temperatury

RTPi

Oprogramowanie


POMIARY TEMPERATURY

Podstawową funkcją oprogramowania jest rejestracja i prezentowanie wyników pomiarowych. 

W zakładce POMIARY widzimy aktualną wartość temperatury dla wybranego czujnika podłączonego do systemu.

Z lewej strony MENU mamy listę aktualnie podłączonych czujników do systemu. Możemy wybrać interesujący nas czujnik i odczytać jego wskazanie.

W centralnym miejscu zakładki mamy wykres pokazujący zarejestrowaną temperaturę. 

Dzięki opcji EXPORT istnieje możliwość pobrania danych zapisanych w systemie na lokalny komputer.

Poniżej opcji EXPORT widnieje tabelka z 10 ostatnimi pomiarami, które są aktualizowane co 5 minut.


STEROWANIE URZĄDZENIAMI

Oprogramowanie pozwala na sterowanie czterema urządzeniami elektrycznymi.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy ręcznie wybrać interesujący nas przekaźnik i załączyć go.

Dodatkowo system pozwala na tworzenie reguł za pomocą których możemy automatycznie sterować systemami chłodzenia lubogrzewania.

Sterowanie takie odbywa się w automatycznie. Jeżeli temperatura z wybranego czujnika osiągnie zdefiniowana w regule wartość, to zostanie włączony lub wyłączony przekaźnik, uruchamiający podłączone urządzenie elektryczne ( np. wentylator/grzejnik).

USTAWIENIE PORTÓW STEROWANIA

Oprogramowanie dołączone do RTPI pozwala na nadawanie nazw przekaźnikom sterującym. 

Ułatwi to identyfikację podłączonych urządzeń (np. wentylator1, grzałka magazyn A1 itp.) 

Można przypisać nazwy poszczególnym wejściom cyfrowym. Pozwala to np. na podłączenie i monitorowanie czujników otwarcia drzwi.


USTAWIENIA CZUJNIKÓW

Kolejną funkcjonalnością urządzenia jest możliwość automatycznego wyszukiwania czujników temperatury podłączonych do rejestratora.

Nie trzeba ręcznie wprowadzać informacji. Jednym kliknięciem zostaną one zidentyfikowane w systemie.

Oczywiście wcześniej należy je fizycznie podłączyć do dedykowanego gniazda na tylnym panelu urządzenia.

Każdy zainstalowany czujnik ma swój unikalny identyfikator. Dzięki możliwości nadawaniu nazw, można je identyfikować po nazwie np. „czujka nr. 1” itp. Jeśli musimy czujnik wypiąć z systemu i go wymienić wystarczy, że go wykasujemy z aktualnej listy i po podłączeniu nowego czujnika wciśniemy WYSZUKAJ CZUJNIKI .

Nasz nowo zainstalowany czujnik zgłosi się w systemie i automatycznie rozpocznie zbieranie danych pomiarowych.
BEZPIECZEŃSTWO

Aby korzystać z naszego urządzenia trzeba się zalogować do systemu. 

Standardowo każde urządzenia posiada LOGIN i HASŁO ustawionefabrycznie.

Hasło można dowolne zmienić, zgodnie z własną polityką bezpieczeństwa. 

Hasła są przechowywane w postaci zakodowanej, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Nie zwalnia to użytkownika z zabezpieczenia swojej lokalnej sieci przed niepowołanym dostępem.