Rejestratory temperatury

RTPi

Sterowanie urządzeń


STEROWANIE

Dzięki wbudowanym przekaźnikom rejestratory pełnią też rolę prostych sterowników umożliwiających załączenie lub wyłączenie dowolnego obwodu elektrycznego.

Dzięki urządzeniu RTPi możemy sterować czterema obwodami, urządzeniami elektrycznymi w dwóch trybach pracy.Sekcja ustawiania reguła sterujących 

I TRYB RĘCZNY

Tryb ręcznego sterowania pozwala na załączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie jednego z czterech przekaźników. Uruchomienie trybu ręcznego odbywa się poprzez wybranie w zakładce STEROWANIE jednego z przekaźników i wybranie w polu AKCJA odpowiedniej opcji: włącz lub wyłącz. 

Każdemu z przekaźników możemy nadać indywidualną nazwę w zakładce USTAWIENIA co pozwoli nam na łatwiejsze identyfikowanie sterowanych urządzeń.

II TRYB AUTOMATYCZNY

Tryb automatyczny pozwala nam na utworzenie reguł sterujących jednym z czterech przekaźników. 

 Do dowolnego z przekaźników możemy przypisać dowolny czujnik temperatury zainstalowany w naszym systemie.

Reguła składa się z warunku i akcji. 

Jeżeli warunek jest spełniony (np. temperatura na danym czujniku jest większa niż zdefiniowana w regule) to zostanie wykonana akcja (włącz lub wyłącz dany przekaźnik). Ważne jest aby pamiętać że jedna reguła wykona tylko jedną akcję. 

Czyli np. można włączyć dany przekaźnik, ale aby go wyłączyć należy zdefiniować drugą regułę która wyłączy go przy zadanej temperaturze.

Takie rozwiązanie pozwala na włączenie danego przekaźnika np. przy temperaturze 20 stopni i wyłączeniu go przy innej, np. 15 stopni. Tryb automatyczny jeśli jest załączony jest trybem nadrzędnym nad trybem ręcznym. 

Tzn. jeżeli ręcznie włączymy przekaźnik, a jednocześnie jest aktywna jakaś reguła która wyłącza przekaźnik, to przekaźnik zostanie niebawem wyłączony.

Przetwarzanie reguł można wyłączyć globalnie, bez potrzeby ich kasowania. Przetwarzanie reguł jest operacją obciążającą system, dlatego lista zdefiniowanych reguł nie powinna przekraczać 8.